Onderwijs

Oudervereniging

De school heeft een actieve oudervereniging. Daarin zitten ouders die zich bezighouden met het ondersteunen van de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Deze oudervereniging wordt gevormd door ouders en een afvaardiging van het team van de school.

Ze vergaderen minimaal zes keer per jaar.

Het jaarverslag staat onder het besloten gedeelte van de site.