samen

Missie en visie

 

Onze missie, waar staan we voor?

 

                          “ ‘t Kempken wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling

                                       van zelfstandige en initiatiefrijke kinderen.”  

 

Deze missie komt tot uiting in ons motto: ‘Samen met P.I.T. op weg’

P.I.T. staat voor plezier, interesse en talent, voor het team, de kinderen en de ouders! 

Wij vinden het belangrijk om vanuit P.I.T. de leerlingen een prettige en geborgen omgeving te bieden, waar ze leren om op een verantwoorde wijze zelfstandig hun weg in de maatschappij te vinden.

 

Onze visie, waar willen we heen?

 

                  “In 2019 is ‘t Kempken een school waar kinderen met plezier naar school gaan en
                   waar ze betekenisvol boeiend onderwijs krijgen dat recht doet aan verschillen in
                                        capaciteit , talent, interesse en manier van leren.”
 

Klik op de afbeelding of onderaan bij downloads op: MINDMAP MISSIE voor de grote leesbare versie

 

Hier horen kernwaarden bij, waarden die wij samen belangrijk vinden en essentieel zijn in ons werk. De kernwaarden zijn: samenwerken / respect / kwaliteit / zorg

 

 

Klik op de afbeelding of onderaan bij downloads op MINDMAP WAARDEN voor de grote leesbare versie

 

Ons onderwijsconcept: BOEIEND TOTAALONDERWIJS!

Totaalonderwijs in de vorm van projecten die 5 weken duren. In navolging van het werken met thema's in groep 1-2, wordt er samenhangend onderwijs aangeboden in groep 4 tot en met 8, met gebruik van de methode Alles-in-1 en Alles Apart. 1 methode voor alle vakken behalve rekenen en bewegingsonderwijs.
De lesstof wordt aangeboden op 6 verschillende niveaus: A t/m F. Groep 5 t/m 8 werken groepsdoorbroken aan hetzelfde project, elke leerling op haar/zijn eigen niveau. In groep 4 worden er 5 projecten aangeboden van 8 weken. Klik op het Facebook logo onder aan het scherm, hier vindt u fotoalbums met het werk van de leerlingen!
 
 
Informatieve video ALLES-IN-1      (klik links boven in uw scherm op het pijltje om hier terug te keren)