Onderwijs

Vakantierooster 2017-2018

De school en de regio volgen zoveel mogelijk de landelijke adviesdata voor vakanties.
Stem uw vakantieplannen af op de schoolvakanties, helaas kan er geen extra schoolverlof worden verleend.

Kijk voor de regels rondom verlof onder de button OUDERS. 

 

Studiedagen en/of extra vrije dagen of middagen

 

-Woensdag 20 maart 2019: studiedag voor het team, alle leerlingen zijn vrij

-Maandag 1 juli 2019: studiedag voor het team, alle leerlingen zijn vrij

 

-Vrijdag 19 juli 2019: om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij en start de zomervakantie

 

-Groep 1-2 heeft extra dagen vrij: 21 sept /19 okt /23 nov /1 febr /

1 maart/ 5 april/ 17 mei/21 juni/19 juli.

 

Volksfeest Winterswijk  
Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 06-01-2019
Voorjaarsvakantie 04-03-2019 t/m 10-03-2019
Paasvakantie 19-04-2019 t/m 22-04-2019
Koningsdag  
Meivakantie

22-04-2019 t/m 05-05-2019

Pinksteren 10-06-2019
Volksfeest Meddo 28-06-2019
Zomervakantie 20-07-2019 t/m 01-09-2019