Onderwijs

Jaarverslag

Alle onderwijsinstellingen die overheidsgeld ontvangen, moeten een jaarverslag opstellen. Hiermee geven wij inzicht in ons beleid. 

Download

Jaarverslag 2019
Volledig jaarverslag beschikbaar bij het bestuur