Onderwijs

Jaarverslag

Alle onderwijsinstellingen die overheidsgeld ontvangen, moeten een jaarverslag opstellen. Hiermee geven   zij inzicht in hun beleid. Als onderwijsinstelling zijn we zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het   onderwijs op onze school. Wel moeten wij zich houden aan de wetgeving. Ook moeten we jaarlijks een verslag maken over ons onderwijskundige en financiële beleid.