Onderwijs

Agenda

30 september 2022
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij!
5 oktober 2022
groep 7-8 naar technieklokaal
5 oktober 2022
start kinderboekenweek
24 t/m 28 oktober 2022
Herfstvakantie
2 november 2022
Hoofdluis controle
2 november 2022
Najaarsvergadering Oudervereniging
Datum: woensdag 2 november 2022 om 20.00 uur op basisschool ’t Kempken in Meddo.

 

Agenda:

  1. Opening
  2. Financieel verslag Oudervereniging
  3. Benoeming kascontrolecommissie
  4. Mededelingen van, gelegenheid tot vragen aan diverse geledingen
  5. Rondvraag-sluiting                                                             

Aansluitend hebben wij Iriszorg uitgenodigd om te komen spreken over het onderwerp gamen en social media gebruik.

 

Hoe beperk je gametijd? Welke invloed heeft het? Wat zou je moeten weten als ouder? Wat weet een app zoals Facebook allemaal van je persoonsgegevens? Hoe begeleid je een kind in het gebruik van een game of een app?

 

 De uitnodiging vindt u in de mailbox!

    

 

1 december 2022
Studiemiddag schoolteam
Alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur
5 december 2022
Sinterklaas op school
Alle kinderen 's middags vrij
22 december 2022
Kerstviering
23 december 2022
Start kerstvakantie 12.00 uur
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Kerstvakantie
11 januari 2023
Hoofdluis controle
6 februari 2023
Studiedag
Alle leerlingen vrij!
10 februari 2023
Carnaval
Alle kinderen vanaf 12.00 vrij!
16 februari 2023
Rapport
17 februari 2023
Extra studiedag team
Let op: deze studiedag is een vrije dag voor alle groepen.
20 t/m 24 februari 2023
Voorjaarsvakantie
1 maart 2023
Hoofdluis controle
9 maart 2023
Voortgangsgesprekken groep 1 - 7
13 maart 2023
Voortgangsgesprekken groep 1 - 7
15 maart 2023
Voortgangsgesprekken groep 1 - 7
6 t/m 10 april 2023
Vrij rond Pasen
21 april 2023
Ochtend: Koningsspelen
21 april 2023
Middag: meesters- en juffendag
24 april t/m 5 mei 2023
Meivakantie
10 mei 2023
Hoofdluis controle
18 t/m 19 mei 2023
Vrij rond Hemelvaart
26 t/m 29 mei 2023
Vrij rond Pinksteren
23 juni 2023
Volksfeest Meddo
Alle leerlingen vrij
26 juni 2023
Studiedag
Alle leerlingen vrij!
27 t/m 30 juni 2023
Schoolkamp groep 8
5 juli 2023
Musical groep 8
6 juli 2023
Uitzwaaien groep 8
11.45 uur
7 juli 2023
Groep 1-2 heeft al zomervakantie
7 juli 2023
12.00 uur zomervakantie begint